19:25 22/05/2021

Cổ phiếu của một công ty vaccine tăng gấp đôi trong tuần

Thuỷ Tiên -

Cổ phiếu BIO của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang tiếp tục tăng mạnh, riêng trong tuần này thị giá tăng lên gấp đôi. Nếu tính trong 10 phiên gần nhất, BIO đã tăng gấp 3,8 lần...

Cổ phiếu của một công ty vaccine tăng gấp đôi trong tuần - Ảnh 1
Cổ phiếu của một công ty vaccine tăng gấp đôi trong tuần - Ảnh 2
Cổ phiếu của một công ty vaccine tăng gấp đôi trong tuần - Ảnh 3
Cổ phiếu của một công ty vaccine tăng gấp đôi trong tuần - Ảnh 4
Cổ phiếu của một công ty vaccine tăng gấp đôi trong tuần - Ảnh 5
Cổ phiếu của một công ty vaccine tăng gấp đôi trong tuần - Ảnh 6
Cổ phiếu của một công ty vaccine tăng gấp đôi trong tuần - Ảnh 7
Cổ phiếu của một công ty vaccine tăng gấp đôi trong tuần - Ảnh 8
Cổ phiếu của một công ty vaccine tăng gấp đôi trong tuần - Ảnh 9