12:44 12/03/2019

Lập hội đồng thẩm định báo cáo khả thi dự án sân bay Long Thành

Bảo Anh

Hội đồng được thuê liên danh tư vấn nước ngoài và tư vấn nước ngoài bảo đảm tính độc lập, khách quan với tư vấn lập dự án để thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi

Tổng mức đầu tư 3 giai đoạn của sân bay Long Thành là hơn 16 tỷ USD, trong đó giai đoạn 1 khoảng 6,7447 tỷ USD.
Tổng mức đầu tư 3 giai đoạn của sân bay Long Thành là hơn 16 tỷ USD, trong đó giai đoạn 1 khoảng 6,7447 tỷ USD.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước để thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng là Chủ tịch Hội đồng thẩm định. Phó chủ tịch Hội đồng là một Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các ủy viên của Hội đồng gồm đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan.

Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó chủ tịch Hội đồng, các ủy viên của Hội đồng, cơ quan thường trực của Hội đồng và Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

Hội đồng được thuê liên danh tư vấn nước ngoài và tư vấn nước ngoài bảo đảm tính độc lập, khách quan với tư vấn lập dự án để thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Việc thuê tư vấn thẩm tra và chi phí thẩm định, thẩm tra dự án được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo, hướng dẫn dhủ đầu tư dự án sớm hoàn thành công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án và bố trí vốn chuẩn bị đầu tư phục vụ việc lập, thẩm định, thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Quy hoạch tổng thể, sân bay quốc tế Long Thành nằm tại 6 xã Long An, Bình Sơn, Cẩm Đường, Suối Trầu, Bàu Cạn, Long Phước thuộc thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cách Tp.HCM khoảng 40 km.

Sau khi hoàn thành sân bay này có 4 đường cất hạ cánh đạt tiêu chuẩn quốc tế mới nhất, dài 4000m, rộng 60m, có thể phục vụ các loại máy bay 2 tầng khổng lồ như Airbus A380, Boeing 747, có 4 nhà ga rộng lớn và hiện đại có công suất tổng cộng phục vụ 100 triệu khách/năm. Nhà ga hàng hoá công suất 5 triệu tấn/năm.

Diện tích đất quanh sân bay vào khoảng 25.000 ha (trong đó diện tích cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khoảng 5.000 ha). Tổng mức đầu tư 3 giai đoạn là hơn 16 tỷ USD, trong đó giai đoạn 1 khoảng 6,7447 tỷ USD.