16:55 15/01/2015

Masan muốn mua 100% vốn Saigon Nutrifood

Hà Anh

Masan Consumer thông qua việc Masan Food mua 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Sài Gòn

Trang web của Công ty Cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Sài Gòn (Saigon Nutrifood).
Trang web của Công ty Cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Sài Gòn (Saigon Nutrifood).
Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (mã MSN-HOSE) công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer), công ty con của MSN.

Theo đó, Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 13/5 của Masan Consumer đã thông qua việc phê duyệt Công ty TNHH MTV Thực phẩm Masan (Masan Food) mua 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Sài Gòn (Saigon Nutrifood).

Saigon Nutrifood được xây dựng năm 2005 trên diện tích 4.500m2 tọa lạc tại Khu công nghiệp Sóng Thần 2, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Các sản phẩm của Saigon Nutrifood là xúc xích tiệt trùng và đồ hộp.

Trước đó, Masan Consumer, công ty con của MSN đã công bố chào mua công khai 49% cổ phần đang lưu hành của Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex (Cholimex Foods).

Giá chào mua công khai là 90.000 đồng/cổ phiếu và bên mua trực tiếp sẽ là Công ty TNHH MTV Thực phẩm Masan, một công ty con thuộc sở hữu của Masan Consumer. Tuy nhiên, kết thúc giao dịch Masan Food đã mua được 2.660.217 cổ phiếu, chiếm 32,84% vốn điều lệ của Cholimex Foods.