11:05 23/12/2010

Nhiều ưu đãi thuế cho Vinashin

Bảo Anh

Bộ Tài chính vừa có công văn về việc ưu đãi một số chính sách thuế đối với Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin)

Bộ Tài chính yêu cầu Vinashin phải cam kết tính chính xác, trung thực của những khai báo.
Bộ Tài chính yêu cầu Vinashin phải cam kết tính chính xác, trung thực của những khai báo.
Bộ Tài chính vừa có quyết định về việc ưu đãi một số chính sách thuế đối với Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Trong công văn gửi cục hải quan các tỉnh, thành phố, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trên thực hiện chỉ đạo liên quan đến một số khoản thuế tại Vinashin.

Cụ thể, đối với các hợp đồng đóng tàu của tập đoàn này bị hủy bỏ thì các khoản thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với các nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị do các doanh nghiệp thuộc Vinashin đã, đang và tiếp tục nhập khẩu phục vụ cho các hợp đồng đóng tàu bị hủy thì được gia hạn, đổng thời không cưỡng chế đến hết 31/12/2011.

Vinashin có trách nhiệm nộp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc hủy hợp đồng cho cơ quan chức năng, đồng thời phải cam kết những khai báo trên là chính xác, trung thực.

Sau khi có hợp đồng mới, Vinashin có trách nhiệm đăng ký lại với cơ quan hải quan về định mức, số lượng nguyên liệu, vật tư sử dụng cho hợp đồng mới để cơ quan hải quan xác định thời gian nộp thuế.

Ngoài ra, đối với vật tư, máy móc, thiết bị mà tập đoàn này đã và đang nhập khẩu về cho những con tàu chưa đóng xong, giãn hợp đồng, những nhà máy, dự án chưa hoàn thành do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế cũng được lùi thời hạn thuế giá trị gia tăng và thuế nhập khẩu đến hết 31/21/2011.

Riêng đối với tàu đóng để xuất khẩu bị hủy hợp đồng nhưng đã tìm được khách trong nước thì các đơn vị đóng tàu vẫn phải có trách nhiệm khai báo với cơ quan hải quan để xác định thời gian nộp các khoản thuế này theo quy định. Tuy nhiên, Vinashin và các doanh nghiệp trực thuộc được miễn số tiền phạt nộp chậm các khoản thuế trên.