15:07 01/10/2019

Phát Đạt sẽ vay tối đa 100 tỷ đồng của BIDV

Quỳnh Nguyễn

Ngày 8/10/2019 Phát Đạt sẽ mua lại 100 tỷ đồng trái phiếu đã phát hành hồi tháng 4/2019, lãi suất trái phiếu 14,45%/năm

Phát Đạt đang rút nguồn lực ra khởi dự án EverRich 2 và EverRich 3 để đầu tư vào dự án Nhơn Hội, Bình Định
Phát Đạt đang rút nguồn lực ra khởi dự án EverRich 2 và EverRich 3 để đầu tư vào dự án Nhơn Hội, Bình Định

Ngày 30/09/2019, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) đã có quyết nghị thông qua việc vay vốn và sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Nhà Bè.

Theo đó, Phát Đạt sẽ vay BIDV để phục vụ hoạt động kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng /theo món với hạn mức tín dụng tối đa 100 tỷ đồng bao gồm dư nợ vay và bảo lãnh. Thời hạn 12 tháng. Tài sản thế chấp gồm Quyền sử dụng đất tại Phân khu số 4 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội, xã Nhơn Lý, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và các tài sản khác thuộc quyền sở hữu, sử dụng của PDR hoặc bên thứ ba theo quy định.

Trước đó, Phát Đạt đã có công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu trước hạn, giá trị trái phiếu mua lại 100 tỷ đồng, thời gian mua lại là ngày 8/10/2019. Đây là 50% tổng giá trị trái phiếu đã phát hành hồi tháng 4/2019, có kỳ hạn 1 năm, lãi suất 14,45%/năm và được mua lại theo Điều kiện và Điều khoản của trái phiếu.

Thuyết minh báo cáo tài chính của Phát Đạt cho biết, tại ngày 30/06/2019, số dư vay nợ ngắn và dài hạn của Phát Đạt là 1.505 tỷ đồng, trong đó vay hình thức trái phiếu có hơn 498 tỷ đồng vay ngắn hạn và 282,7 tỷ đồng dài hạn. Gần 781 tỷ đồng vay trái phiếu có lãi suất từ 10,5%/năm đến 14,45%/năm.

Ngoài ra, Phát Đạt đã vay của Vietnam New Urban Center LP (đối tác Nhật ủy quyền cho Vietnam New Urban Center LP) 22,5 triệu USD, tương ứng hơn 524 tỷ đồng với lãi suất 15%/năm. Khoản vay Vietnam New Urban Center LP nhằm mục điều tài trợ dự án Nhơn Hội – Bình Định.

Đến cuối tháng 6/2019, giá trị hàng tồn kho của Phát Đạt gần 5.840 tỷ đồng, trong đó giá trị dự án The EverRich 2 là 3.597 tỷ đồng và dự án Nhơn Hội – Bình Định là 1.211 tỷ đồng.