16:55 22/10/2018

Quốc hội chuẩn bị bầu Chủ tịch nước

Hà Vũ

Nhân sự duy nhất được giới thiệu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Quốc hội khoá 14

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Chiều 22/10, ngay trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 6, Quốc hội bắt đầu làm công tác nhân sự.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Tờ trình nêu rõ, căn cứ điều 74 Hiến pháp, điều 8 Luật Tổ chức quốc hội, điều 31 nội quy kỳ họp Quốc hội, điểm 4 nghị quyết số 34 ngày 6/10/2018 của Hội nghị Trung ương 8, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trân trọng giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Quốc hội khoá 14, người đã được Ban chấp hành Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sáng 23/10 các đoàn đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận riêng về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước trong thời gian nửa tiếng.

Sau khi nghi giải lao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Sau đó Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Ban kiểm phiếu được thành lập ngay sau đó và sau khi nghe Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ bỏ phiếu Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng phiếu kín.

Chiều cùng ngày, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước. Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết này, nghi thức tuyên thệ của Chủ tịch nước sẽ được tiến hành.

Trong cuộc họp báo trước thềm kỳ họp, câu hỏi tân Chủ tịch nước có tiến hành họp báo sau khi nhậm chức hay không đã được đặt ra, và câu trả lời từ Tổng thư ký - người phát ngôn của Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc là việc đó do Chủ tịch nước quyết định.

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chức vụ hiện nay: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân uỷ Trung ương.

-Ngày sinh: 14-4-1944.

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

- Nơi ở hiện nay: số 5 phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

- Thành phần gia đình: bần nông

- Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: học sinh

- Ngày được tuyển dụng làm cán bộ, công chức, viên chức: 05-12-1967

- Ngày vào Đảng: 19-12-1967 , Ngày chính thức: 19-12-1968

- Trình độ được đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp hệ 10 năm

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội (hệ 4 năm)

+ Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành xây dựng Đảng)

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Nga

- Khen thưởng: Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huy chương vì sự nghiệp văn hoá, Huy chương vì sự nghiệp báo chí, Huy chương vì sự nghiệp thế hệ trẻ, Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tạp chí Lý luận của Đảng"

- Kỷ luật: không

- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá VII, VIII, IX, X, XI, XII. - Uỷ viên Bộ Chính trị các khoá VIII, IX, X, XI, XII; tham gia Thường trực Bộ Chính trị khoá VIII

- Đại biểu Quốc hội các khoá XI, XII, XIII, XIV

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

-1957 - 1963: Học trường Phổ thông cấp II, cấp III Nguyễn Gia Thiều, Gia Lâm, Hà Nội.

-1963 - 1967: Sinh viên Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

-12/1967 - 7/1968: Cán bộ Phòng Tư liệu Tạp chí học tập (nay là Tạp chí Cộng sản).

-7/1968 - 8/1973: Cán bộ biên tập Ban Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản. Đi thực tập ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (1971). Bí thư Chi đoàn Cơ quan Tạp chí Cộng sản (1969 - 1973).

-8/1973 - 4/1976: Nghiên cứu sinh Khoa Kinh tế - Chính trị tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Chi Uỷ viên.

-5/1976 - 8/1980: Cán bộ biên tập Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản, Phó Bí thư chi bộ.

-9/1980 - 8/1981: Học Nga văn tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc

-9/1981 - 7/1983: Thực tập sinh và bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ (nay là Tiến sĩ) Khoa Xây dựng Đảng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Liên Xô.

-8/1983 - 2/1989: Phó ban Xây dựng Đảng (10/1983), Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản (9/1987); Phó Bí thư Đảng uỷ (7/1985 - 12/1988) rồi Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Tạp chí Cộng sản (12/1988 - 12/1991).

-3/1989 - 4/1990: Uỷ viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản.

-5/1990 - 7/1991: Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

-8/1991 - 8/1996: Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

-01/1994 - đến nay: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá VII, VIII, IX, X, XI, XII.

-8/1996 - 02/1998: Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội, kiêm Trưởng Ban cán sự Đại học và trực tiếp phụ trách Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội.

-12/1997 - đến nay: Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá VIII, IX, X, XI, XII.

-02/1998 - 01/2000: Phụ trách công tác tư tưởng - văn hoá và khoa giáo của Đảng.

-8/1999 - 4/2001: Tham gia Thường trực Bộ Chính trị.

-3/1998 - 8/2006: Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (3/1998 - 11/2001); Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng (11/2001 - 8/2006).

-01/2000 - 6/2006: Bí thư Thành uỷ Hà Nội các khoá XII, XIII, XIV.

-5/2002 - đến nay: Đại biểu Quốc hội các khoá XI, XII, XIII, XIV.

-6/2006 - 7/2011: Chủ tịch Quốc hội khoá XI, XII, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

-01/2011 - đến nay: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, XII, Bí thư Quân uỷ Trung ương.

-02/2013 đến nay: Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

-08/2016 - đến nay: Tham gia Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.