09:05 12/12/2011

SED và NBC công bố kết quả kinh doanh 11 tháng

Minh Hà

Hai doanh nghiệp trên HNX là SED và NBC thông báo kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2011

Diễn biến giá cổ phiếu NBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu NBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Phương Nam (mã SED-HNX) và Công ty Cổ phần than núi Béo – Vinacomin (mã NBC-HNX) thông báo kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2011.

Cụ thể, tính đến hết tháng 11, doanh thu của SED đạt 258 tỷ đồng, vượt gần 15% kế hoạch đầu năm (225 tỷ đồng); lợi nhuận đạt 31 tỷ đồng, vượt 24% kế hoạch năm (25 tỷ đồng).

Trước đó, SED đã thông báo ngày 9/1/2012, công ty sẽ trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền ngày 22/12/2011. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26/12/2011.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần than núi Béo – Vinacomin (NBC) thông báo riêng tháng 11, NBC tiêu thụ được 529.757 tấn than, nâng mức tiêu thụ than 11 tháng đạt 4.404.496 tấn. Doanh thu tháng 11 ước đạt 222,2 tỷ đồng, lũy kế doanh thu 11 tháng năm 2011 đạt 1.998,72 tỷ đồng và hoàn thành 91,92% kế hoạch năm.

Kế hoạch doanh thu của NBC còn lại trong năm 2011 là 175,77 tỷ đồng. Dự kiến trong tháng 12, doanh thu của NBC đạt 196,43 tỷ đồng và sẽ vượt 0,95% so với kế hoạch năm 2011.