07:52 08/01/2015

SHS tiếp tục nhảy vọt thị phần môi giới trên HNX

Hà Anh

10 công ty chứng khoán dẫn đầu trên HNX chiếm 56,978% thị phần môi giới cổ phiếu của cả thị trường, giảm 1,694% so với quý 3/2014

Diễn biến giá cổ phiếu SHS trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu SHS trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết, môi giới trái phiếu lớn nhất trên HNX trong quý 4/2014.

Theo đó, 10 công ty chứng khoán dẫn đầu trên HNX chiếm 56,978% thị phần môi giới cổ phiếu của cả thị trường, giảm 1,694% so với quý 3/2014.

Cụ thể: Công ty Chứng khoán Sàn Gòn Hà Nội (SHS) từ vị trí thứ 3 trong quý 3/2014 lên vị trí thứ nhất trong quý 4/2014 với 8,414%, SSI giữ nguyên vị trí thứ 2 với 7,568%, HSC từ vị trí thứ nhất trong quý 3/2014 xuống vị trí thứ 3 với 6,692%,

Tiếp theo là BVSC lên vị trí thứ 4 với 6,236% thị phần, VNDS (6,067%), MBS (5,200%), BSC (4,405%); VCSC (4,228%), FPTS (4,087%) và ACBS (4,081%).

Trong quý 4/2014, Chứng khoán Đại Dương (OCS) và Chứng khoán Tân Việt (TVSI) bị loại khỏi top 10 thay vào đó là Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BSC) và Chứng khoán Bản Việt (VCSC).

Về Top 10 Công ty Chứng khoán có thị phần môi giới trái phiếu và tín phiếu lớn nhất trên HNX trong quý 4/2014 thuộc về nhóm có thị phần trên 10% gồm BSC, HSC, VCBS, OCS và SSI. Nhóm từ 5-10% gồm PSI, BVSC, và nhóm dưới 5% gồm VCSC, ACBS và PHS.