22:48 24/04/2013

Sudico tính bán dự án để giảm áp lực vốn và lãi vay

Anh Minh

"Đại gia" một thời của thị trường chứng khoán sẽ phải quay về với phương thức "thắt lưng buộc bụng"

Sudico sẽ xem xét, tính toán và thực hiện chuyển nhượng dự án nếu thấy cần thiết nhằm giảm áp lực công nợ, chi phí lãi vay.
Sudico sẽ xem xét, tính toán và thực hiện chuyển nhượng dự án nếu thấy cần thiết nhằm giảm áp lực công nợ, chi phí lãi vay.
Trước thềm đại hội cổ đông sẽ được tổ chức vào ngày 25/4, các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) đều hiểu rằng quá khứ hoành tráng không còn là một sự đảm bảo cho tương lai.

Trên cơ sở nhận định những khó khăn trong năm 2013, Ban lãnh đạo Sudico xác định sẽ có những thay đổi quan trọng để thích nghi với tình hình mới.

Cụ thể, Sudico sẽ làm việc với các ngân hàng, đề xuất các phương án về gia tăng hạn mức vay vốn để đầu tư dự án trong năm 2013, đồng thời thực hiện phương án huy động vốn gián tiếp cho triển khai bán sản phẩm dự án thông qua nghiệp vụ ngân hàng và định chế tài chính.

Đặc biệt, Công ty sẽ xem xét, tính toán và thực hiện chuyển nhượng dự án nếu thấy cần thiết nhằm giảm áp lực công nợ, chi phí lãi vay. Việc trả nợ vốn vay các tổ chức tín dụng được Sudico xác định “vẫn tiếp tục là sức ép lớn trong năm 2013”.

Năm 2013, Sudico đặt mục tiêu đạt tổng giá trị đầu tư 497 tỷ đồng, doanh thu đạt 1.132 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 70 tỷ đồng. Trong khi đó, mục tiêu đề ra cho công ty mẹ Sudico là đạt 1.110 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận đạt 80 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2012, những chỉ tiêu quan trọng đã được Sudico đề ra đều đạt rất thấp, chẳng hạn tổng doanh thu đạt 45 tỷ đồng so với 768 tỷ đồng kế hoạch đề ra, còn lợi nhuận trước thuế lỗ 302,4 tỷ đồng thực hiện so với kế hoạch là 206 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu của màn trình diễn nghèo nàn này được xác định là do thiếu hụt nguốn vốn đầu tư: do tín dụng đầu tư bất động sản vẫn tiếp tục bị thắt chặt; vướng mắc về thủ tục chấp thuận tiếp tục triển khai dự án Nam An Khánh dẫn tới các dự án nhà ở tại Nam An Khánh chỉ thực sự bắt đầu trong 6 tháng cuối năm. Trong khi đó, việc đầu tư tài chính vào Công ty Cổ phần Tư vấn Sudico (4,56 tỷ) cũng chưa triển khai do chưa bố trí được vốn.

Việc triển khai huy động vốn theo hình thức Hợp đồng hợp tác đầu tư/góp vốn tại dự án Nam An Khánh có tổng giá trị 1.200 tỷ đồng và dự án Văn La - Văn Khê gặp nhiều khó khăn do giá bất động sản và niềm tin của nhà đầu tư chưa được hồi phục.

“Đầu ra” không tốt, nguồn tài chính để duy trì và mở rộng hoạt động cũng không thuận lợi. Trong năm 2012, Sudico đã hoàn thành việc ký kết, giải ngân hợp đồng tín dụng trị giá 1.030 tỷ đồng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á. Tuy nhiên, nguồn vốn này mới chỉ đáp ứng một phần vốn liên quan hoạt động đầu tư năm 2012 và thanh toán công nợ nghĩa vụ tài chính phát sinh trước đây…