00:58 19/09/2010

VIG: Bị phạt 30 triệu đồng vì chào bán riêng lẻ không báo cáo

N.Anh

VICS đã kết thúc đợt phát hành riêng lẻ 4.133.800 cổ phiếu vào ngày 20/2/2010, nhưng không báo cáo

VICS đã kết thúc đợt phát hành 4.133.800 cổ phiếu riêng lẻ cho cán bộ công nhân viên, nhà đầu tư lớn và khách hàng thân thiết vào ngày 20/2/2010.
VICS đã kết thúc đợt phát hành 4.133.800 cổ phiếu riêng lẻ cho cán bộ công nhân viên, nhà đầu tư lớn và khách hàng thân thiết vào ngày 20/2/2010.
Ngày 17/9/2010, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán số 734/QĐ-UBCK đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VICS (mã VIG-HNX).
 
Cụ thể, căn cứ hồ sơ, tài liệu liên quan đến đợt chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy, Công ty đã kết thúc đợt phát hành 4.133.800 cổ phiếu riêng lẻ cho cán bộ công nhân viên, nhà đầu tư lớn và khách hàng thân thiết vào ngày 20/2/2010.

Tuy nhiên, VICS đã không thực hiện công bố thông tin về kết quả của đợt chào bán riêng lẻ, vi phạm quy định tại Điểm đ Khoản 2.1.1 Điều 2 Mục II Thông tư số 38/2007/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (nay là Thông tư 09/2010/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 01/3/2010), (Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện quy định, trong đó có kết quả các đợt phát hành riêng lẻ của công ty đại chúng).
 
Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán xử phạt Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với số tiền 30 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 32 Nghị định 36/2007/NĐ-CP.