17:09 19/09/2014

Vingroup “chốt room” khối ngoại là 29%

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng ý chốt tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Vingroup là 29%

Diễn biến giá cổ phiếu VIC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu VIC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (mã VIC-HOSE) thông báo công văn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về chốt tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng ý chốt tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Vingroup là 29%. Khi kế hoạch chào bán, niêm yết cổ phiếu ra thị trường nước ngoài được thực hiện, Vingroup phải tính toán lại room đồng thời báo cáo lại cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để có điều chỉnh cần thiết.

Trước đó, ngày 11/9, Hội đồng Quản trị VIC thông qua việc tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phần để chuyển đổi trái phiếu quốc tế thành cổ phần với phần vốn tăng thêm là 169,879 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên hơn 14.203 tỷ đồng.

Ngày 25/9 tới, 472.559.419 cổ phiếu của VIC sẽ chính thức niêm yết trên HOSE do công ty phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và chuyển đổi từ trái phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần ngày 24/7/2014 và ngày 22/3/2012, nâng tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết lên 1.403.323.314 cổ phiếu.