06:56 10/12/2012

Bộ trưởng Đinh La Thăng làm chủ tịch quỹ bảo trì đường bộ

An Nhi

Thủ tướng phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 197/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng <a href="http://vneconomy.vn/20121201013450547P0C9920/phi-su-dung-duong-bo-thap-hon-du-kien.htm">phí sử dụng đường bộ</a> theo đầu phương tiện, theo đó sẽ bắt đầu thu kể từ ngày 1/1/2012.
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 197/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng <a href="http://vneconomy.vn/20121201013450547P0C9920/phi-su-dung-duong-bo-thap-hon-du-kien.htm">phí sử dụng đường bộ</a> theo đầu phương tiện, theo đó sẽ bắt đầu thu kể từ ngày 1/1/2012.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1829/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

Theo đó, Hội đồng có 13 thành viên với vị trí Chủ tịch do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đảm nhiệm.

Các phó chủ tịch gồm: Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) Lê Đình Thọ.

Theo Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 5/10/2012 của Thủ tướng, hội đồng có nhiệm vụ quyết định các vấn đề trong tổ chức hoạt động của Quỹ bảo trì đường bộ, bao gồm: đề xuất điều chỉnh các quy định liên quan đến nguồn thu của quỹ và việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động của quỹ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, phê duyệt kế hoạch tài chính hằng năm của quỹ; quyết định phân chia phí sử dụng đường bộ thu đối với ôtô hàng năm cho các quỹ bảo trì đường bộ địa phương...

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 197/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện, theo đó sẽ bắt đầu thu kể từ ngày 1/1/2012. Loại phí này sẽ được đưa về Quỹ bảo trì đường bộ.