14:10 21/01/2015

Công ty mẹ SSI báo lãi gấp đôi so với năm 2013

Hà Anh

Lợi nhuận trước thuế của SSI đạt 913,39 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt trên 744 tỷ đồng, gấp đôi so với năm trước

Diễn biến giá cổ phiếu SSI trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu SSI trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4/2014 và lũy kế cả năm 2014.

Theo đó, doanh thu quý 4 của công ty mẹ đạt 303,2 tỷ đồng - tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế quý 4 đạt gần 74 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 66,39 tỷ đồng.

Theo SSI, lợi nhuận sau thuế giảm gần 45% so với cùng kỳ chủ yếu là do hoạt động đầu tư của công ty thấp hơn so với cùng kỳ năm 2013.

Cả năm 2014, doanh thu của công ty mẹ đạt 1.601 tỷ đồng, tăng 99% so với năm 2013. Trong đó, doanh thu môi giới tăng 142% đạt 334 tỷ, đầu tư, góp vốn tăng 161% đạt trên 770 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 913,39 tỷ, tăng 99,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt trên 744 tỷ đồng, gấp đôi so với năm trước.
 
Tính đến ngày 31/12/2014, tiền và các khoản tương đương tiền tăng hơn 60 tỷ lên 1.751,67 tỷ đồng - trong đó, tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán giảm 195 tỷ đạt 1.025 tỷ đồng. Các khoản đầu tư ngắn hạn tăng 969 tỷ lên 2.020 tỷ, phải thu của khách hàng tăng 1.193 tỷ lên 2.107 tỷ đồng. Tổng tài sản của công ty tăng 1.209 tỷ lên 8.553,65 tỷ đồng.  

Trước đó, ngày 13/1/2015, Hội đồng Quản trị công ty quyết định ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục cần thiết để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% cổ phiếu thưởng và 10% cổ tức bằng cổ phiếu.

Đồng thời, SSI công bố từ ngày 26/1, công ty sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP để tăng vốn điều lệ, số lượng dự kiến phát hành là 2.316.800 cổ phần với giá phát hành 22.700 đồng/cổ phiếu.