08:45 22/07/2011

TNA lãi gần 32 tỷ đồng trong 6 tháng

Hà Anh

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA-HSX) công bố kết quả kinh doanh tháng 6 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2011

Năm 2011, TNA dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 46,5 tỷ đồng.
Năm 2011, TNA dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 46,5 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA-HSX) công bố kết quả kinh doanh tháng 6 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2011.

Theo đó, riêng tháng 6 năm 2011, doanh thu thuần của TNA đạt 69,78 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 4,78 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm TNA đạt 515,3 tỷ đồng doanh thu, tăng 141,47% so với cùng kỳ và hoàn thành 54,24% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 31,83 tỷ đồng, tăng 155,86% so với cùng kỳ và hoàn thành 68,45% kế hoạch năm.

Trước đó, tổng doanh thu toàn công ty tháng 5/2011 là 60,04 tỷ đồng. Tháng 4+5 là 140,41 tỷ đồng đạt 63,52% so với kế họach quý 2, doanh thu 5 tháng là 445,62 tỷ đồng tương đương 46,90% so với kế hoạch năm 2011, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế toàn công ty là 4,13 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tháng 4+5 là 8,64 tỷ đồng, đạt 75,22% so với kế hoạch quý 2; Lợi nhuận trước thuế 5 tháng là 26,90 tỷ đạt 58% so với kế họach năm 2011, tăng 57,3% so với cùng ký năm trước.

Hội đồng Quản trị TNA đã họp ngày 20/7/2011 vừa thông qua Nghị quyết tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%. Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông là 20/8/2011.

Năm 2011, công ty đạt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 950 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 46,5 tỷ đồng; cổ tức dự kiến 25%/năm.