09:37 13/12/2007

Trung - Mỹ đối thoại kinh tế

Nguyễn Hạnh

Theo Xinhua ngày 12/12, Hội nghị Đối thoại kinh tế chiến lược Trung-Mỹ (SED) đã chính thức bắt đầu tại Bắc Kinh

Theo Xinhua ngày 12/12, Hội nghị Đối thoại kinh tế chiến lược Trung-Mỹ (SED) đã chính thức bắt đầu tại Bắc Kinh dưới sự đồng chủ tọa của Phó thủ tướng Trung Quốc Ngô Nghi và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson.

Hợp tác năng lượng là vấn đề ưu tiên bàn thảo hàng đầu trong hội nghị. Phó thủ tướng Ngô Nghi đã ca ngợi những nỗ lực của Mỹ trong việc ngăn cản không cho những người chủ trương bảo hộ nền kinh tế Mỹ vận động thông qua việc ban hành luật bảo hộ chống lại Trung Quốc trong suốt thời gian khai mạc Hội nghị Thương mại và Thương nghiệp lần thứ 18 của Ủy ban hợp tác Trung-Mỹ (JCCT) diễn ra ngày 11/12.

Bà cho rằng hội nghị này đã đạt được thành quả, thể hiện đầy đủ thiện chí của hai bên nhằm giải quyết ổn thỏa vấn đề kinh tế thương mại qua hiệp thương bình đẳng, thúc đẩy sự hợp tác kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ phát triển vững chắc.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Carlos Gutierrez đã gọi JCCT là “thể chế quan trọng” đối với quan hệ Trung-Mỹ. JCCT và SED khiến cho thế giới tin tưởng rằng cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều “cam kết cởi mở”.