Covid-19 tạo ra những xu hướng F&B nào?
Tiêu & Dùng

Covid-19 tạo ra những xu hướng F&B nào?

Đại dịch Covid-19 đã làm dấy lên trong cộng đồng người tiêu dùng toàn cầu nhiều mối quan tâm về cách lựa chọn – tiêu thụ thực phẩm, cũng như dấn đến những thay đổi trong hành vi, thói quen đi nhà hàng…