Bất động sản

Nhiều sai sót, vi phạm trong thực hiện dự án BT khu vực sân bay Nha Trang

Theo thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật liên quan đến các dự án BT sử dụng quỹ đất thanh toán tại khu vực sân bay Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, ở các dự án do công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn làm nhà đầu tư đã để xảy ra sai sót, vi phạm, làm tăng tổng mức đầu tư dự án lên hàng trăm tỷ đồng.