Bất động sản

Quảng Nam quy hoạch hệ thống đô thị thành động lực phát triển mới

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 72/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, về phương án quy hoạch hệ thống đô thị, tỉnh sẽ phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, thông minh, giàu bản sắc, trở thành động lực và không gian phát triển mới…