20:45 07/10/2012

9 tháng, PHR ước đạt gần 89% kế hoạch lợi nhuận năm

Hà Anh

9 tháng, PHR ước đạt tổng doanh thu 1.462,5 tỷ đồng, lợi nhuận 452,6 tỷ đồng, tương đương 88,74% kế hoạch cả năm

Diễn biến giá cổ phiếu PHR trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu PHR trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và phương hướng hoạt động quý 4/2012.

Theo đó, quý 3, công ty đã khai thác được 5.799 tấn mủ quy khô (đạt 29,74% kế hoạch năm), chế biến được 9.091 tấn mủ các loại.

Lũy kế 9 tháng khai thác 12.299 tấn, đạt 63,07% kế hoạch năm. Công ty chế biến được 19.167 tấn mủ thành phẩm các loại. Cũng trong quý 3, công ty đã thanh lý 86,82 ha cao su, lũy kế 9 tháng đã thanh lý 583,38 ha cao su, thu được 167,98 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, tổng doanh thu của PHR ước đạt 1.462 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 452,6 tỷ đồng, tương đương 88,74% kế hoạch cả năm. Riêng trong tháng 9, PHR đã giao bán hơn 2,9 nghìn tấn mủ thành phẩm, đạt doanh thu thành phẩm 161,82 tỷ đồng. Doanh thu thành phẩm 9 tháng đạt 1.452 tỷ đồng, chiếm 99,3% tổng doanh thu.

Quý 4/2012, PHR phấn đấu đạt sản lượng 7.215 nghìn tấn mủ quy khô, tương đương 37% kế hoạch năm. Riêng tháng 10/2012, PHR đặt kế hoạch 2,3 nghìn tấn, tương đương 12% kế hoạch năm.