Đầu tư

Cần Thơ đưa ra khỏi quy hoạch những khu công nghiệp kém hiệu quả

TP. Cần Thơ sẽ tiến hành rà soát tất cả các khu quy hoạch công nghiệp trên địa bàn, cương quyết tham mưu Uỷ ban nhân dân Thành phố trình Thủ tướng Chính phủ đưa ra khỏi quy hoạch những khu công nghiệp kém hiệu quả, không có nhà đầu tư; đồng thời bổ sung các vị trí quy hoạch công nghiệp có khả thi để nhằm thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư kết cấu hạ tầng tại Thành phố...