Đưa sản phẩm Make & Made in Việt Nam ra quốc tế
Tech Talk

Đưa sản phẩm Make & Made in Việt Nam ra quốc tế

Dù là một công ty công nghệ còn non trẻ khi mới chỉ thành lập năm 2018, Smarttech đã không ngừng sáng tạo đổi mới trong những năm qua để hiện thực hóa mục tiêu làm sao phải có sản phẩm do người Việt nghĩ ra, do người Việt làm ra...
Thế giới

Vũ trụ ảo - cơ hội và rủi ro

Mặc dù đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng chúng ta đã có thể nhìn thấy một nền kinh tế đang bùng nổ trong không gian vũ trụ ảo (metaverse), nhiều khả năng sẽ tạo nên một sân chơi mới trị giá hàng nghìn tỷ USD...