Tài chính

Bất chấp giá xăng dầu giảm, giá hàng hóa vẫn ở đỉnh

Nhiều ý kiến đồng tình cho rằng việc điều chỉnh giảm giá hàng hoá sau khi giá xăng dầu giảm sâu cần độ trễ nhất định. Tuy nhiên, độ trễ này không thể kéo dài nhiều tháng trời, tránh để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý và nghịch lý "nước xuống nhưng thuyền vẫn lên" tiếp diễn...