Tài chính

Ì ạch giải ngân vốn đầu tư công ODA

Gần 6 tháng trôi qua, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài mới đạt 7,53%, nhiều bộ, ngành thậm chí còn chưa có kế hoạch giải ngân. Tình hình giải ngân vốn đầu tư công vẫn rất ì ạch...