Doanh nghiệp nháo nhào mua lại trái phiếu trước hạn
Tài chính

Doanh nghiệp nháo nhào mua lại trái phiếu trước hạn

Tháng 4/2022, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ lao dốc 33% so với cùng kỳ. Còn tính từ đầu năm đến cuối tháng 4, tổng khối lượng mua lại trước hạn là 24.700 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ. Điều gì đang xảy ra trên thị trường trái phiếu?...
Tài chính

Bốc “thuốc đặc trị” cho thị trường trái phiếu

Những tiêu cực trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp gần đây cho thấy rất cần một hành lang pháp lý đủ mạnh để ổn định, ngăn chặn và kiểm soát tốt rủi ro. Qua đó, tạo động lực để công cụ nợ nói trên phát triển, bởi đây là kênh huy động vốn trung dài hạn cực kỳ quan trọng đối với doanh nghiệp.