Malaysia và Indonesia dẫn đầu cuộc đua trung tâm dữ liệu ASEAN
Tech Talk

Malaysia và Indonesia dẫn đầu cuộc đua trung tâm dữ liệu ASEAN

Singapore hiện đang dẫn đầu về công suất trung tâm dữ liệu trong khu vực ASEAN. Tuy nhiên, do những hạn chế về đất đai và năng lượng, các nhà khai thác trung tâm dữ liệu đang tìm kiếm các địa điểm thay thế tại các quốc gia khác trong khu vực như Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines...