Kinh tế số

Cơ hội nào cho những “gương mặt” fintech mới?

Việt Nam được xem là một trong những thị trường tiềm năng nhất trong khu vực Đông Nam Á để các doanh nghiệp fintech (công nghệ tài chính) phát triển. Hàng loạt các mô hình fintech vì thế cũng mọc lên “như nấm sau mưa” trong những năm gần đây.