Kinh tế số

Việt Nam là điểm đến cho Blockchain, công nghệ số

Việt Nam là một trong những thị trường tiềm năng nhất, là một trong những điểm sáng về công nghệ Blockchain. 200 doanh nghiệp top đầu thế giới về Blockchain thì có hơn 10 là doanh nghiệp Việt Nam, và là tiền đề để các dự án Blockchain tại Việt Nam tiếp tục phát triển...