eMagazine

Tìm lời giải cho các “nỗi đau”về quản trị nhân sự

“Từ tốt đến vĩ đại” của Jim Collins có lẽ là cuốn sách “gối đầu giường” với nhiều chủ doanh nghiệp. Trong đó, tác giả đã dành một thời lượng không nhỏ để phân tích về thông điệp “Con người đi trước, công việc theo sau”. Ở đó, điều quan trọng nhất với nhà lãnh đạo khởi xướng quá trình chuyển đổi từ tốt đến vĩ đại là phải chọn được người phù hợp...