Kinh tế số

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ khát vốn

Việc tiếp cận vốn vay từ ngân hàng đối với các doanh nghiệp khoa học và công nghệ vẫn luôn rất khó khăn bởi những quy định và tài sản thế chấp, thậm chí nhiều trường hợp gần như không thể vay được. Nhưng việc tiếp cận nguồn vốn từ ngân sách dành cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng nhiều thử thách và rào cản không kém, khiến doanh nghiệp không dễ chạm tới...