Dân sinh

Huy động nguồn lực chăm lo Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam củng cố bộ máy hoạt động từ Trung ương đến cấp cơ sở, phát huy sức mạnh của Hội; Đề xuất cơ chế chính sách, chế độ, phương tiện, bao gồm cả cơ chế xã hội hóa nguồn lực phục vụ hoạt động của Hội hiệu quả hơn…