Đà Nẵng sẽ sớm có kế hoạch phục hồi kinh tế
Thị trường

Đà Nẵng sẽ sớm có kế hoạch phục hồi kinh tế

Những ý kiến đóng góp tâm huyết của doanh nghiệp  sẽ là cơ sở quan trọng để thành phố nghiên cứu và sớm ban hành kế hoạch phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng, an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19...