Cần Thơ bàn giải pháp phát triển đô thị thông minh
Đầu tư

Cần Thơ bàn giải pháp phát triển đô thị thông minh

Cần Thơ đã đạt được một số kết quả ban đầu trong lộ trình trở thành đô thị thông minh như xây dựng Trung tâm quản lý giao thông đô thị, đầu tư hệ thống trang thiết bị quản lý, giám sát dữ liệu quan trắc môi trường tự động…
Đầu tư

Điều chỉnh dự án Đường nối cao tốc Nội Bài – Lào Cai đến Sa Pa

Theo ông Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư để tách các đoạn tuyến thuộc giai đoạn II ra khỏi phạm vi đầu tư cả Dự án, sẽ tạo cơ sở để tỉnh Lào Cai đầu tư và kêu gọi đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh tự cân đối và các nguốn vốn hợp pháp khác…