Bất động sản

Thanh Hoá quy định điều kiện tách diện tích đất thành dự án độc lập

Để được tách thành dự án độc lập đối với khu đất thực hiện dự án đầu tư, thì diện tích đất đó phải liền thửa; có ít nhất một mặt tiếp giáp với đường giao thông hiện trạng, chiều rộng đường tối thiểu là 5m và chiều dài đoạn tiếp giáp tối thiểu 5m. Đây là một trong những quy định tại quyết định 09/2022 do UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/ 3 tới….