11:45 17/10/2012

10 cặp đôi quyền lực nhất làng công nghệ

Phúc Minh

Họ đều là những người sáng lập ra các công ty, quỹ đầu tư nổi tiếng, có ảnh hưởng lớn tới thế giới công nghệ

<br>
<br>