07:54 28/03/2013

10 CEO Mỹ hưởng thù lao "hậu" nhất

An Huy

10 giám đốc điều hành (CEO) được trả cao nhất tài khóa 2012, theo danh sách của USA Today