12:11 24/10/2013

10 CEO nữ được trả cao nhất thế giới

An Huy

Danh sách 10 nữ giám đốc điều hành (CEO) được hưởng thù lao cao nhất theo xếp hạng của trang FindTheCompany, trang Business Insider giới thiệu