16:49 25/03/2013

10 chủ sở hữu vàng lớn nhất thế giới

Thanh Hải

Số liệu thống kê của Hội đồng Vàng thế giới được tính tới tháng 3 năm nay