18:28 15/01/2014

10 cổ phiếu bị duy trì kiểm soát và kiểm soát đặc biệt

Hà Anh

HOSE thông báo hàng loạt quyết định duy trì cổ phiếu thuộc diện bị kiểm soát và chuyển cổ phiếu sang diện kiểm soát đặc biệt

Diễn biến giá cổ phiếu STT trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu STT trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo hàng loạt quyết định duy trì cổ phiếu thuộc diện bị kiểm soát và hai doanh nghiệp chuyển cổ phiếu sang diện kiểm soát đặc biệt.

Theo đó, hai doanh nghiệp bị chuyển cổ phiếu sang diện kiểm soát đặc biệt gồm: Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (mã STT) và Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (mã SGT).

Nguyên nhân khiến hai doanh nghiệp này rơi vào trạng thái kiểm soát đặc biệt là do công ty vi phạm quy định về công bố thông tin theo quy định. STT và SGT sẽ chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Bên cạnh đó, HOSE cũng đưa 8 doanh nghiệp vào diện bị duy trì trạng thái kiểm soát kể từ ngày 20/1/2014, do kết quả kinh doanh bị thua lỗ hai năm liên tiếp, căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 và 2012 đã được kiểm toán.

Danh sách này gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thương mại Viễn Đông (mã VID); Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (mã SJS); Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay (mã NVT); Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội (mã MHC); Công ty Cổ phần Dịch vụ ôtô Hàng Xanh (mã HAX); Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (mã DTT); Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước (mã DRH). Riêng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (mã PXM) thuộc diện bị duy trì diện bị kiểm soát do tổng số lỗ lũy kế của công ty tại ngày 30/06/2013 căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét vượt quá số vốn điều lệ thực góp theo quy định.