17:02 06/01/2014

10 cơ quan truyền thông lớn nhất Trung Quốc

Thanh Hải

Danh sách này được Mạng tin Trung Quốc (China.org.cn) dẫn theo báo cáo xếp hạng của tổ chức World Media Lab