15:14 03/10/2013

10 công ty chứng khoán nắm hơn 65% thị phần môi giới

Hà Anh

10 công ty chứng khoán dẫn đầu chiếm hơn 65% thị phần môi giới cổ phiếu của cả thị trường, tăng nhẹ với quý 2/2013 là hơn 63% thị phần

Diễn biến giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. HCM - HSC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. HCM - HSC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa công bố thông tin về thị phần giá trị giao dịch môi giới quý 3/2013 của 10 công ty chứng khoán hàng đầu tại HOSE.

Theo đó, 10 công ty chứng khoán dẫn đầu chiếm hơn 65% thị phần môi giới cổ phiếu của cả thị trường, tăng nhẹ với mức hơn 63% của quý 2/2013.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (HSC) tiếp tục dẫn đầu với 14,14%. Tiếp đến, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đứng thứ hai với thị phần đạt còn 9,72%. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC đứng thứ 3 với 8,31%; Công ty TNHH Chứng khoán ACBS đứng thứ 4 với 6,44%.

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương - CTS  trở lại top 10 với 4,48% thị phần.

Bên cạnh đó, thị phần của các công ty chứng khoán khác đã có sự tăng nhẹ trong quý 3 so với quý trước như: VNDS tăng từ 4,79% lên 4,94%; MBKE tăng từ 4,51% lên 4,74% và VPBS tăng từ 3,08% lên 3,96%.

Ở thị phần môi giới trái phiếu, Công ty Chứng khoán MB đứng đầu với hơn 41,51% thị phần, Công ty Chứng khoán Bảo Việt đạt 36,95% thị phần, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đạt hơn 13,96% thị phần...