15:05 04/03/2014

10 công ty có giá trị thị trường lớn nhất thế giới

Thanh Hải

Trang The Richest vừa công bố danh sách 10 công ty đại chúng có giá trị thị trường lớn nhất hiện nay

<br>
<br>