10:18 08/02/2012

10 công ty hạnh phúc nhất ở Mỹ

Hoài An

Thu nhập, môi trường làm việc, cơ hội thăng tiến, quan hệ trong công ty đều quyết định đến hạnh phúc của người làm công

Sự hạnh phúc của nhân viên cũng đồng nghĩa với cơ hội tăng trưởng của doanh nghiệp.
Sự hạnh phúc của nhân viên cũng đồng nghĩa với cơ hội tăng trưởng của doanh nghiệp.
Làm ở đâu thì hạnh phúc nhất là câu hỏi thường trực đối với những người đi xin việc làm. Ngoài vấn đề thu nhập, môi trường làm việc, cơ hội thăng tiến trong công ty, mối quan hệ với ông chủ và đồng nghiệp... đều có tính quyết định đến sự hạnh phúc của người làm công.

Tổ chức CareerBliss mới đây đã công bố một danh sách xếp hạng các công ty được cho là hạnh phúc nhất ở Mỹ, dựa trên cơ sở những đánh giá và xếp hạng của hàng nghìn người lao động tại quốc gia này. Trong đó, số điểm hạnh phúc có tính quyết định tới thứ hạng của doanh nghiệp.

Điểm "hạnh phúc" của các doanh nghiệp được dựa trên nhiều yếu tố, như mức độ cân bằng giữa công việc và cuộc sống, quan hệ giữa nhân viên với nhau và với ông chủ, môi trường làm việc, mức lương bổng, văn hóa doanh nghiệp, uy tín doanh nghiệp, công tác hàng ngày của các nhân sự...

Dưới đây là 10 doanh nghiệp được bình chọn là hạnh phúc nhất ở Mỹ.

10. Chevron

10 công ty hạnh phúc nhất ở Mỹ - Ảnh 1

Điểm hạnh phúc: 4,198/5

Điểm cho cơ hội tăng trưởng: 3,8/5

Điểm cho vấn đề thưởng: 3,9/5

Điểm cho vấn đề phúc lợi: 4,1/5

Luơng trung bình: 71.017 USD

9. Ericsson

10 công ty hạnh phúc nhất ở Mỹ - Ảnh 2

Điểm hạnh phúc: 4,2/5

Điểm cho cơ hội tăng trưởng: 3,7/5

Điểm cho vấn đề thưởng: 3,5/5

Điểm cho vấn đề phúc lợi: 3,8/5

Luơng trung bình: 86.296 USD

8. Fidelity Investment

10 công ty hạnh phúc nhất ở Mỹ - Ảnh 3

Số điểm hạnh phúc: 4,205/5

Điểm cho cơ hội tăng trưởng: 3,8/5

Điểm cho vấn đề thưởng: 3,9/5

Điểm cho vấn đề phúc lợi: 4,2/5

Luơng trung bình: 73.602 USD

7. Không lực Mỹ

10 công ty hạnh phúc nhất ở Mỹ - Ảnh 4

Số điểm hạnh phúc: 4,206/5

Điểm cho cơ hội tăng trưởng: 4,4/5

Điểm cho vấn đề thưởng: 3,7/5

Điểm cho vấn đề phúc lợi: 4,4/5

Luơng trung bình: 48.904 USD

6. Centex

10 công ty hạnh phúc nhất ở Mỹ - Ảnh 5

Số điểm hạnh phúc: 4,208/5

Điểm cho cơ hội tăng trưởng: 3,9/5

Điểm cho vấn đề thưởng: 4,0/5

Điểm cho vấn đề phúc lợi: 4,1/5

Luơng trung bình: 71.024 USD

Centex là công ty xây dựng nhà ở. Một nhân viên của công ty này nhận xét đây là môi trường học tập tuyệt vời.

5. BASF

10 công ty hạnh phúc nhất ở Mỹ - Ảnh 6

Số điểm hạnh phúc: 4,21/5

Điểm cho cơ hội tăng trưởng: 3,8/5

Điểm cho vấn đề thưởng: 3,9/5

Điểm cho vấn đề phúc lợi: 4/5

Luơng trung bình: 52.000 USD

BASF là công ty hóa chất lớn nhất thế giới. Nhân viên BASF nói rằng, công ty đã mang lại cho họ cơ hội được làm việc cùng những người quan tâm tới công việc và cơ hội được trở lại trường học.

4. Nordstrorm

10 công ty hạnh phúc nhất ở Mỹ - Ảnh 7

Số điểm hạnh phúc: 4,234/5

Điểm cho cơ hội tăng trưởng: 3,9/5

Điểm cho vấn đề thưởng: 3,7/5

Điểm cho vấn đề phúc lợi: 4/5

Luơng trung bình: 39.984 USD

3. Johnson & Johnson

10 công ty hạnh phúc nhất ở Mỹ - Ảnh 8

Số điểm hạnh phúc: 4,236/5

Điểm cho cơ hội tăng trưởng Score: 4,1/5

Điểm cho vấn đề thưởng: 4/5

Điểm cho vấn đề phúc lợi: 4,2/5

Luơng trung bình: 87.589 USD

2. Fluor

10 công ty hạnh phúc nhất ở Mỹ - Ảnh 9

Số điểm hạnh phúc: 4,238/5

Điểm cho cơ hội tăng trưởng: 4,1/5

Điểm cho vấn đề thưởng: 4,2/5

Điểm cho vấn đề phúc lợi: 4,2/5

Luơng trung bình: 87.589 USD

Fluor là công ty dịch vụ xây dựng và sửa chữa nhà ở. Một nhân viên công ty này đã nhận xét, tại Fluor, thành tích của mọi người được thừa nhận. Hãng đã mang tới những cơ hội thăng tiến, lương cạnh tranh và cơ hội đi du lịch khắp thế giới.

1. Hilton Worldwide

10 công ty hạnh phúc nhất ở Mỹ - Ảnh 10

Số điểm hạnh phúc: 4,360/5

Điểm cho cơ hội tăng trưởng: 3,9/5

Điểm cho vấn đề thưởng: 3,7/5

Điểm cho vấn đề phúc lợi: 4/5

Luơng trung bình: 57.970 USD