15:25 14/07/2014

10 công ty lớn nhất thế giới về doanh thu

Diệp Vũ

Top 10 danh sách thường niên 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới (Global 500) về doanh thu do tạp chí Fortune công bố mới đây