17:11 06/08/2013

10 công việc nguy hiểm nhất thế giới

Thanh Hải

Mạng tin Trung Quốc vừa liệt kê 10 công việc có tính nguy hiểm hàng đầu trên thế giới hiện nay