15:38 29/03/2013

10 cú vấp đau của CEO Tim Cook tại Apple

Thanh Hải

Bên cạnh những thành tích, Tim Cook cũng đã mắc phải 10 sai lầm nghiêm trọng kể từ khi lên làm CEO của Apple