15:04 29/11/2013

10 doanh nghiệp chi quảng cáo nhiều nhất trên Facebook

An Huy

Danh sách 10 doanh nghiệp chi “đậm” nhất cho quảng cáo trên Facebook trong một năm qua, dựa trên phân tích của trang Business Insider