08:39 02/11/2007

10 doanh nghiệp có tiềm năng tiết kiệm điện năng

Mỹ Dạ

Theo kết quả kiểm toán năng lượng, Hà Nội có 10 doanh nghiệp được đánh giá sử dụng năng lượng hiệu quả nhất

Theo kết quả kiểm toán năng lượng tại các doanh nghiệp công nghiệp tiêu thụ điện năng trọng điểm trên địa bàn Hà Nội đã xác định 10 doanh nghiệp được đánh giá sử dụng năng lượng hiệu quả nhất.

Đó là Dệt Đông Xuân, Dệt Minh Khai, Giầy vải Thượng Đình, Dệt công nghiệp Hà Nội, Thép An Khánh, Xích líp Hà Nội, Dệt 19-5, Cơ kim khí Sơn Hà, Kim khí Thăng Long và Chế tạo điện cơ Hà Nội.

Thông qua kết quả kiểm toán năng lượng cơ quan chức năng đã đánh giá được thực trạng hoạt động hệ thống năng lượng của mỗi doanh nghiệp; từ đó tìm ra các cơ hội tiết kiệm và đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng; đánh giá được ảnh hưởng của giải pháp tiết kiệm năng lượng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai.