12:34 08/08/2013

10 doanh nghiệp khổng lồ do những đôi bạn thân sáng lập

An Huy

Trang CNBC giới thiệu danh sách 10 doanh nghiệp hàng đầu thế giới có những người đồng sáng lập là bạn thân của nhau