08:04 23/02/2010

10 dự án lớn đầu tư vào Bà Rịa - Vũng Tàu

Mạnh Đức

Bà Rịa - Vũng Tàu đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án FDI và 8 dự án đầu tư trong nước

Ngày 22/2, tỉnh Bà  Rịa - Vũng Tàu đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án FDI và 8 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 922,5 triệu USD và 6.178 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn 5 dự  án (3 dự án FDI có tổng vốn đăng ký  2,4 triệu USD và 2 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 57,7 tỷ đồng) cũng được cấp phép đầu tư đầu năm nay.

Năm 2010, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đặt kế hoạch thu hút 20 dự án FDI, tổng vốn 1,975 tỷ USD và 19 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký 12.160 tỷ đồng. Như vậy, với 15 dự án vừa được cấp phép, tỉnh đã hoàn thành gần 50% kế hoạch đề ra.

Tính đến hết 2009, trên địa bàn tỉnh có 260 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 25,2 tỷ USD và 322 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 123.000 tỷ đồng