09:37 11/04/2013

10 gia tộc quyền lực nhất nước Mỹ

Thanh Hải

Nhà Bush đứng đầu danh sách 50 gia tộc quyền lực nhất ở nước Mỹ, do tạp chí Town & Country công bố