08:23 28/10/2013

10 hãng công nghệ trả lương kỹ sư hậu hĩnh nhất

Thanh Hải

Hãng tin tài chính Bloomberg vừa công bố xếp hạng 10 hãng công nghệ có mức chi trả lương kỹ sư phần mềm cao nhất