07:33 30/01/2013

10 mặt hàng bị làm giả nhiều nhất ở Mỹ

Hải Yến

Mỗi năm, hàng giả đều gây thiệt hại không nhỏ cho các ngành sản xuất thuộc nền kinh tế lớn nhất thế giới