19:11 26/04/2011

10 năm nữa sẽ kiểm toán 100% quyết toán ngân sách bộ ngành

Nguyên Hà

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập thêm 4 đơn vị Kiểm toán Nhà nước khu vực và 1 đơn vị chuyên ngành

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý với đề xuất thành lập thêm 4 đơn vị Kiểm toán Nhà nước khu vực và 1 đơn vị Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành, tại phiên họp thứ 39, chiều 26/4.

Cụ thể, kiểm toán Nhà nước khu vực X thực hiện kiểm toán đối với các tỉnh thuộc khu vực Việt Bắc sẽ đặt trụ sở tại Thái Nguyên, khu vực XI (Bắc Trung Bộ) tại Thanh Hóa, khu vực XII (Tây Nguyên) tại Đắc Lắc và khu vực XIII (Đông Nam Bộ) đặt trụ sở tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Như vậy, tổng số Kiểm toán Nhà nước khu vực sẽ là 13 đơn vị, mỗi đơn vị đảm nhận kiểm toán từ 4 - 6 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Số cuộc kiểm toán hàng năm đối với địa phương dự kiến tăng từ 15 - 20%, Tổng kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ cho biết.

Thẩm tra đề nghị của Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho rằng việc này sẽ tạo điều kiện cho Kiểm toán Nhà nước thực hiện tốt hơn chiến lược kiểm toán. Trong đó, phấn đấu đến năm 2015 phải thực hiện kiểm toán được 70 -75%, và đến năm 2020 là 100% báo cáo quyết toán ngân sách của các bộ, ngành Trung ương và các cấp chính quyền địa phương.

Con số này hiện nay mới đạt khoảng 50%, Chủ nhiệm Phùng Quốc Hiển cho biết.

Một số ý kiến tại Ủy ban cũng đề nghị cần cân nhắc thêm việc thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

Cũng tại cuộc họp chiều 26/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng đã đồng ý cho thành lập thêm một đơn vị Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành ngay năm nay, trên cơ sở chia tách Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành 1 thành hai đơn vị.

Trong đó, một đơn vị thực hiện kiểm toán đối với lĩnh vực quốc phòng. Đơn vị còn lại kiểm toán đối với lĩnh vực an ninh, tài chính và ngân sách Đảng, tài chính chi cho hoạt động cơ yếu của Chính phủ.

Đề nghị tăng thêm số biên chế 400 người trong hai năm 2011 - 2012 của Kiểm toán Nhà nước cũng đã được chấp thuận, với lưu ý việc tuyển dụng cần đảm bảo chất lượng với cơ cấu hợp lý.