12:52 01/08/2013

10 ngành đang “đuối” dần ở Mỹ

An Huy

Trang Business Insider giới thiệu 10 ngành có mức doanh thu giảm hoặc tăng chậm lại trong vòng 5 năm tới ở Mỹ