17:31 05/03/2013

10 người Trung Quốc giàu nhất năm 2013

Thanh Hải

Theo báo cáo của tạp chí Hồ Nhuận, tính tới ngày 17/1/2013, thế giới có 357 tỷ phú đôla người Trung Quốc